Ongelmat ulkona

Koira vetää hihnassa

Tavallisin ulkoiluun liittyvä ongelma koiraperheillä on hihnassa vetävä koira. Se että koira vetää remmissä, viittaa yleensä jonkinasteiseen johtajuusongelmaan – kun koira kiskoo hihnan toisessa päässä roikkuvaa taluttajaa, kokee se johtavansa ulkoilulenkkiä. Yleensä pienten koirien hihnakäyttäytymisen opettamiseen ei panosteta niin paljon kuin suurempien rotujen eikä pienten koirien huonoa käytöstä ulkoillessa pidetä niin ongelmallisena kuin isojen ja hankalammin pelkän hihnan avulla hallittavien koirien. Koiran tempperamentilla ja muilla luonneominaisuuksilla on toki vaikutusta siihen, kuinka helposti koira on opetettavissa kulkemaan remmi löysällä, mutta jokainen koira on mahdollista opettaa ottamaan hihnan toisessa päässä oleva ihminen huomioon kaikissa tilanteissa.

Remmissä rähinöinti: Toiset koirat

Hihnassa vetämiseen yleensä yhdistyy myös muita ongelmia ulkoilussa. Useimmat koirat rähisevät ainakin jossain tilanteissa vastaantuleville koirille. Remmirähjät saattavat reagoida vain tietyn tyyppisiin tai tiettyä sukupuolta oleviin vastaantulijoihin – toiset eivät valikoi, vaan reagoivat kaikkiin ja kaikkeen. Myös innokkaasti muiden koirien luokse pyrkiminen on jonkinasteinen ongelma, etenkin suurien koirien kanssa, sillä olivat tarkoitusperät minkälaiset tahansa, pitää koiran aina ottaa huomioon omistajansa ulkoillessaan ja käyttäytyä pidättyvästi vaadittaessa. Liiaksi ympäristöään tarkkailevat ja kaikkeen reagoivat koirat eivät tavallisesti pysty keskittymään haistelemiseen. Mitä enemmän koira vahtii ympäristöään, reagoi kaikkeen ympärillä tapahtuvaan ja mitä vähemmän ehtii haistelemaan, sitä stressaantuneempi ja rauhattomampi se lenkeillä on. Rauhattomia koiria olisikin hyvä kannustaa tienvarsien haisteluun mahdollisimman paljon.

Muu rähinöinti remmissä

Kaikki hihnassa riekkuvat koirat eivät kuitenkaan reagoi toisiin koiriin. Joillekin koirille toiset lajitoverit ovat aivan yhdentekeviä, mutta ne yrittävät jahdata autoja tai mopoja, haluavat tarttua ohiajavaa pyöräilijää jalasta tai tuntuvat vihaavan yli kaiken sauvakävelijöitä ja rullaluistelijoita. Kun koira jahtaa ohiajavia autoja tai mopoja, tai haluaa ”syödä” toiset koirat taikka koiran mielestä epäilyttävät vieraat ihmiset, on kyse aina ongelmakäyttäytymisestä, joka ei korjaannu itsekseen. Toisilla koiranomistajilla tuntuu olevan käsitys että koiran aggressiivinen käytös hihnassa toisinaan kuuluu asiaan. Koiralaumassa kuitenkin johtajan tehtävä on suojella ja puolustaa laumaa. Jos kyse taas on myös huvin vuoksi riehumisesta ja rähjäämisestä, johtajakoira usein rökittää rähisemistä kokeilevia alamaisiaan, eli pidättää muilta oikeuden huviin.

Suuressa osassa tapauksissa, joissa koira haukkuu tai rähjää remmissä, on kyse suojelemisesta – koira pyrkii suojelemaan omistajaansa uhkaaviksi kokemiltansa tielläliikkujilta. Tavallista on että taluttaja hankalaksi tietäväänsä tilannetta ennakoiden kiristää jo hihnaa ja vetää koiran aivan lähelleen; saattaapa jopa pysähtyä koiraa rauhoittelemaan. Nämä kaikki toimenpiteet kertovat koiralle että omistaja pelkää ja haluaa koiran suojelua – omistaja siis tahtomattaan provosoi koiraa. Tästä johtuu että useat kytkettynä toisille koirille rähisevät koirat tulevat toisten kanssa toimeen mainiosti vapaana ollessaan, toisaalta koira saa myös tukea taluttajastaan hihnan välityksellä. Kyseessä on aina myös jonkin verran opitusta käyttäytymisestä, joten vaikka remmirähjän hihna jatkossa yritettäisiinkin pitää löysällä, tämä ei useimmissa tapauksissa enää auta pelkästään ratkaisemaan ongelmaa.

Aggressiot omistajaa kohtaan

Joskus koiran aggressiot kohdistuvat vastaantulijoiden lisäksi/vastaantulijoiden sijasta omistajaan hihnan toisessa päässä. Hyppimällä ja mahdollisesti myös näykkimällä taluttajaa tai taluttajan seuralaista, koirat pyrkivät komentamaan ja käskyttämään. Toisinaan vastaan tulee myös tapauksia joissa koira rähisee ensin vastaantulevalle koiralle ja omistajan tätä kieltäessä kääntyykin häntä vastaan. Syitä tällaiseen käytökseen voi olla useita, mutta tavallisesti koira turhautuu omistajaansa, joka ensin pyytää hihnan avulla suojelua, mutta sitten ei päästäkään koiraa hoitamaan velvollisuuttaan.

Pelkotilat remmissä

Kaikki ongelmat ulkoilussa eivät liity koiran rähisemiseen. Koira saattaa myös pelätä joitain tiettyjä asioita, kuten äkillisiä kovia ääniä, toisia koiria, tumma-asuisia miehiä, kuumailmapalloja tai pieniä valkoisia koiria. Usein taustalla on jokin ikävä kokemus, jonka koira yhdistää kaikkiin pieniin valkoisiin koiriin jne. Opitun käyttäytymisen lisäksi/sijasta saattaa olla kyseessä oikeasti hyvin pehmeä ja toimintakyvytön – siis arka koira. Aran ja pelokkaan koiran ollessa kyseessä on erityisen tärkeää että laumajärjestys on kunnossa. Jos pehmeä ja säikky koira ei koe saavansa tukea ja suojaa omistajaltaan, elää se hyvin stressaantuneen elämän. Pahimmassa tapauksessa koira kuvittelee itsensä lisäksi olevansa vastuussa muustakin laumasta ja paineistuu yhä enemmän. Siedättäminen pikkuhiljaa kaikelle pelottavalle auttaa jonkin verran. Lisäksi pelokas koira tulisi saada luottamaan omistajaansa niin paljon, että se tukeutuu tähän kaikissa hankalissa tilanteissa. Kun omistaja kertoo, ettei tarvitse pelätä, tilanne laukeaa. Koiran pelästyessä kauhistelu, sekä liiallinen hyssyttely ja rauhoittelu sitä vastoin ruokkii koiran pelkoa, sillä koira luulee että omistajakin pelkää. Aran koiran tulee tietää että omistaja suojelee sitä tarvittaessa.

Ota yhteyttä

Usein tilanne on jo päässyt niin pitkälle, että tarvitaan ammattilaisen apua ja pienemmätkin ongelmat kannattaa hoitaa alta pois, ennen kuin niistä muodostuu isompia ongelmia. Ota yhteyttä meihin, kun tarvitset apua!

Lue myös muista yleisistä koiraongelmista: